Schoolontwikkeling

Onderwijs is, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen, constant aan verandering onderhevig. De activiteiten ter verbetering van ons onderwijs staan vermeld in het schoolplan en jaarplan van de school.

De speerpunten voor schooljaar 2020-2021 zijn:

  • Investeren in professioneel en sociaal kapitaal
  • Het woordenschatonderwijs vormgeven aan de peuters tot groep 4
  • Het vormgeven van Montessori-onderwijs anno 2020
  • Afstemmen onderwijs en zorg op populatie
  • De lessen voor onze kinderen nog spannender, leuker en interessanter maken
  • Het verder uitwerken van ons MKC
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top