Ons onderwijs

In ons onderwijs maken wij een verbinding tussen de aloude montessoriwaarden en de huidige visie/blik op onderwijs en opvoeding. Uw kind leert alles wat hij nodig heeft om in een altijd veranderende samenleving zijn eigen top te bereiken. Hieronder wordt een aantal van onze montessoriwaarden uitgelegd, maar wilt u meer informatie, kunt u altijd even een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding.

Ieder kind zijn eigen top

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat we ons aanbod en de bijbehorende verwerkingen afstemmen op de individuele behoeften van uw kind. Dit kunnen we doen, omdat de leid(st)ers de leerlijnen behorend bij ieder vak kennen. Door dit ook aan de kinderen te leren, maken we hen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Werken vanuit leerdoelen

Het werken vanuit leerdoelen voor rekenen en spelling helpt daarbij. De montessorimaterialen spelen daar een grote rol in. Deze helpen de kinderen een vaardigheid concreet te maken, waardoor ze later in hun leerproces tot abstractie kunnen komen. Een ander voordeel van het kennen van de leerlijnen is dat we weten waar uw kind zich op de leerlijn bevindt om zo onderwijs op maat te kunnen bieden.

Onderwijs op maat

Door dit onderwijs op maat, het begeleiden van het leerproces, het stimuleren van de kinderen tot het leren van nieuwe vaardigheden en het nemen van een volgende stap in hun ontwikkeling, willen we borgen dat ieder kind zijn eigen top bereikt.

Ieder kind krijgt de ruimte om keuzes te leren maken

Omdat wij willen dat kinderen zich tot zelfstandige individuen ontwikkelen, bieden wij ze keuzevrijheid. Die vrijheid bestaat bijvoorbeeld uit het kiezen met welk materiaal een onderbouwleerling wil werken, maar ook uit het inplannen van het werk dat er in de midden- en bovenbouw per dag en week af moet zijn. Keuzes maken moet je leren en daar komt de begeleiding vanuit de leid(st)er om de hoek kijken. De leid(st)er observeert welke keuzes uw kind maakt en gaat daarover met uw kind in gesprek. Zo zoeken wij naar de ruimte in de keuzevrijheid, passend bij uw kind.

Medemenselijkheid/ identiteitsontwikkeling

Om zorg te kunnen dragen voor een ander, voor je omgeving en om op een positieve manier een steentje te kunnen bijdragen aan een altijd veranderende samenleving is het belangrijk dat kinderen weten wie ze zijn. Door te signaleren en te observeren wat een kind doet in sociale situaties en het geven van feedback op deze observaties kunnen we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. We bundelen deze signaleringen in onze volgsystemen ‘Kijk’ en ‘Zien’. Als een kind weet wie hij is en wat zijn rol is in een grotere groep (groepje, klas en school) kan hij verantwoordelijkheid nemen. Je ziet de verantwoordelijkheid voor de omgeving terug in het verzorgen van het plantje en in de taakjes om samen de klas op orde te houden.

Aansturen en samenwerken

Zorg dragen voor een ander uit zich bijvoorbeeld in het helpen en aansturen van andere (jongere) kinderen. Het samenwerken, spelen en van en met elkaar leren neemt een belangrijke plaats in op een montessorischool. Mede daarom zitten de kinderen met drie jaargroepen in één klas. Zo ervaart ieder kind de rol van jongste, middelste en oudste met de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top