Informatie

Wij willen middels het gebruik van de Montessoripedagogiek een vertrouwde leeromgeving bieden aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Hierdoor kunnen kinderen individueel, maar met respect voor anderen leren en zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Wij houden rekening met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling.

De Alphense Montessorischool is een bijzonder neutrale school. Wij staan open voor alle leerlingen. Plaatsing is afhankelijk van een eventuele wachtlijst. Mochten wij als school niet kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling, dan zullen wij in overleg met ouders bekijken welke school beter kan aansluiten bij die onderwijsbehoeften.

Op onze school proberen wij een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Wij streven ernaar dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Wij stimuleren bijvoorbeeld vaardigheden zoals het probleemoplossend vermogen, de zelfstandigheid/zelfredzaamheid, het kunnen plannen en samenwerken en de creatieve en muzikale vaardigheden.