Bovenbouw

Groep 6/7/8 G: Ester (ma, do en vr) en Marjolein (di, woe)

Groep 6/7/8 H: Esther(ma t/m vr)

Groep 6/7/8 I: Donna (ma t/m vr)

Algemeen

In de bovenbouw zitten uit de groepen 6, 7 en 8 samen in een klas. Maria Montessori noemt de kinderen in deze groepen: ‘de wetenschappers’. Kinderen leren hun eigen mening vormen, onderzoek doen en worden steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. In de bovenbouw wordt van kinderen verwacht dat zij, naast het zelfstandig optreden naar het leren toe, ook een groter bewustzijn hebben van de mogelijkheden om te leren. Aan de hand van doelen wordt gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling. Ieder kind heeft een eigen planning, waar dagelijks mee wordt gewerkt. Dit houdt in dat kinderen op hun eigen niveau en tempo werken. Het is de taak van de leerkracht om de kinderen hierin te volgen, te begeleiden en de ontwikkeling te stimuleren van de kinderen in de zone van de naaste ontwikkeling. De leerkracht geeft dit vorm middels rondgangen, waarbij individuele instructie worden gegeven, en door middel van groepsinstructies. Hierbij is het observeren van de kinderen en hun ontwikkeling een belangrijk instrument voor de leerkracht om het onderwijs aan een kind vorm te geven. Ieder kind kan zo zijn of haar eigen top bereiken.

Van de kinderen in de bovenbouw wordt steeds meer verwacht dat zij verantwoordelijkheden nemen. Zowel op het gebied van het zelfstandig werken, als in het sociale aspect met elkaar. We gaan samen voor een harmonieuze groepssfeer, waarin ieder individu zichzelf kan en mag zijn. Ieder kind zal in de bovenbouw steeds meer een eigen persoon worden. We bieden een veilige omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontplooien.

Vakgebieden

Samen met de Montessori materialen vormt de methode ‘Rekenrijk’ de basis voor het vormgeven van het rekenonderwijs. Naarmate kinderen meer rekenonderwijs hebben genoten, gaan zij over naar het rekenen op een abstract niveau. Voor nieuwe bewerkingen, als bijvoorbeeld het rekenen met breuken, maken de breukenkegels van Maria Montessori samen met de breukendoos abstracte bewerkingen, zoals een breuk delen door een breuk, inzichtelijk.

Aan de hand van de TaalDoenkast wordt de Nederlandse taal aangeboden. Dit gebeurt door middel van een grote diversiteit aan opdrachten en activiteiten. Spelling, werkwoordspelling, zinsontleding en woordbenoemen worden met behulp van deze kast met veelal coöperatieve werkvormen aangeboden.

Naast het rekenen- en taalaanbod krijgen de kinderen wekelijks Engelse les, creatieve en expressieve les, gymnastiek, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO). De lessen van KOO worden thematisch aangeboden en bevatten vakken rondom wereldburgerschap, geschiedenis, natuuronderwijs en aardrijkskunde. De groepslessen worden binnen een klas gegeven, maar soms ook klas doorbrekend. Zo leren de kinderen in een bouw elkaar kennen en waarderen

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top