De visie van Maria Montessori biedt ons een venster om in ieder kind zijn eigen kracht te zien. En belangrijker, om het kind die kracht zelf te doen zien.

Onze kernwaarden

  • Ieder kind leert het zelf te doen
  • Ieder kind bereikt zijn eigen top
  • Ieder kind krijgt de ruimte om eigen keuzes te leren maken
  • Ieder kind leert ‘leren voor het leven’
  • ‘Wat je aandacht geeft, groeit’

Basisschool Montessorischool Alphen aan den Rijn

In alles wat wij doen, stellen wij het kind centraal en beloven wij dat uw kind het zelf leert doen. Dat ‘het’ betekent dat uw kind bijvoorbeeld keuzes leert maken hoe hij zich de leerdoelen eigen gaat maken. Uw kind leert wat hij nodig heeft om tot leren en ontwikkeling te komen. Hij leert zichzelf kennen om zo keuzes voor het leven te maken. Wij willen dat kinderen op alle gebieden eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Zo groeien kinderen op met het vermogen om niet alleen te volgen, maar juist ook te leiden. Wij volgen en begeleiden uw kind in zijn ontwikkeling door te observeren, signaleren, evalueren en waar nodig in te grijpen. Dit alles in een veilige omgeving waar uw kind zichzelf durft te zijn. Deze beloften kunnen alleen waargemaakt worden als alle betrokkenen rondom het kind samenwerken. Dat betekent dat wij niet alleen hoge verwachtingen van uw kind hebben, maar ook van onszelf, u als ouder(s)/verzorger(s) en onze samenwerkingspartners. 

Als gezamenlijke opvoeders kunnen we uw kind tot bloei brengen.  

Nieuwsgierig geworden? Lees hier nog meer over ons onderwijs.

Aanmelden basisschool

De basisschool is voor een kind de plek waar het gedurende acht jaar een thuis vindt. Het leert er rekenen, lezen, schrijven en natuurlijk over wereldoriëntatie. Maar een Montessori basisschool is meer dan dat. Het is de plek waar een kind gedurende acht jaar opgroeit.

Heeft u interesse in onze school? Maak dan een afspraak voor een rondleiding. Dit kan telefonisch of via het contactformulier.

Korte rondleiding door onze Montessorischool

quote

“Leer het ons samen te doen!” Onze Montessorischool waarbij alle betrokkenen als gezamenlijke opvoeders het belang van het kind centraal stellen.

Leon Emmel
Directeur

Gevestigd in Alphen aan Den Rijn

Onderdeel van Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland