Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad geeft ouders en schoolteam de mogelijkheid het beleid van de school mede te bepalen, zoals dat is vastgelegd in het reglement van de MR. In de MR zijn drie ouders en drie leid(st)ers vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellende ouders zijn van harte welkom.

Agenda in Montestory

De agenda wordt minimaal een week van te voren in de Montestory geplaatst. Ook een kort verslag van de vergadering wordt in de Montestory geplaatst. Jaarlijks stelt de MR een Jaarplan en een Activiteitenplan op. Daarin doet de MR verslag van de reeds gedane en de nog te nemen acties. De MR is te bereiken door een mail te sturen naar mr@alphensemontessorischool.nl. U kunt uiteraard ook één van de leden persoonlijk aanspreken.

MR-leden:

Oudergeleding:
Peter van Duijsen (vader van Bob uit groep I)
Daniel Othman (vader van Silvijn (G), Verner (D) en Nina (B)
Deborah Traas (moeder van Meike (D) en Ilse (F))
Leonie Hulst-Teunen (moeder van Noralie (H) en Reinier (A) en loopt dit jaar mee en stroomt volgend jaar in)

Teamgeleding:
Mark van Leeuwen (voorzitter)
Maaike Binnendijk
Judith Nagel-Oosterom

Hieronder vindt u een link naar de volgende documenten:

MR jaarverslag 2019-2020

MR-Activiteitenplan-2020-2021

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top