Onze regelementen

Pestprotocol

Gedragscode Social Media

Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO

Klokkenluidersregeling

Klachtenprocedure

Privacybeleid

Onze school gaat zorgvuldig om met leerlinggegevens waaronder beeldmateriaal waar kinderen op staan. Deze gegevens moeten kloppen en ze mogen alleen gebruikt worden wanneer dit het onderwijs aan onze leerlingen ten goede komt. Daarom is voor onze school Privacybeleid ontwikkeld. Het beleid bestaat o.a. uit een Privacyverklaring. Deze verklaring:

  • Geeft ouders inzicht welke leerlinggegevens we verzamelen en verwerken en met welk doel
  • Laat zien hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang we ze bewaren
  • Geeft aan welke rechten ouders hebben met betrekking tot het inzien, corrigeren of verwijderen van leerlinggegevens.

Daarnaast bieden we ouders de mogelijkheid om nu bezwaar te maken tegen het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren). Wilt u niet dat foto- of videomateriaal met daarop een of meerdere van uw kinderen staat wordt gebruikt op onze website, foto-albums, Facebook in de ouderapp of ander materiaal waarop onze school zich presenteert, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar directie@alphensemontessorischool.nl

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top