Kinderen kiezen zelfstandig hun werk

Binnen onze groepen kiezen de kinderen zelfstandig hun werk. Na het volgen van (korte) individuele of groepsinstructies, gaat uw kind dan ook zelfstandig aan de slag met de doelen die het op dat moment uitgekozen heeft om aan te werken. Dit geeft de leerkracht tijd om aan te sluiten bij juist die kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben. Zij krijgen dan een extra uitleg of herhaling van hetgeen al eerder aangeboden is. Soms gebeurt dit dan ook in een klein groepje. Uiteraard kan uw kind op elk gewenst moment de leerkracht laten weten dat het een vraag heeft. In dat geval krijgt het een individueel lesje.
Voor de meeste kinderen is deze aanpak voldoende.

Sommige leerlingen hebben iets meer ondersteuning nodig. Daarvoor hebben wij een ondersteuningsteam beschikbaar dat bestaat uit twee leerkrachten en twee ervaren ondersteuners. Samen zorgen zij ervoor dat ook de kinderen die extra begeleiding nodig hebben dit krijgen, individueel of in kleine groepjes. Zij hebben nauw contact met de leerkracht, zodat er goed overlegd wordt over de doelen die tijdens de ondersteuning aan bod moeten komen.
Op dit moment besteden wij veel tijd aan ondersteuning van het leesonderwijs. Dat doen wij met het computerprogramma Bouw.

Een enkele leerling heeft nog meer ondersteuning nodig. Ook daarvoor zorgen wij, uiteraard in overleg met ouders, leerkracht, ondersteuners en de intern begeleider. Waar nodig maken wij gebruik van experts van het Samenwerkingsverband Rijnstreek, Go! of regelen wij in overleg met de orthopedagoog verbonden aan onze Stichting MZH extra inzet van begeleiders gericht op de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Uiteraard houden wij daarbij altijd het belang van het kind, de groep én de leerkracht in de gaten. Dat dient immers altijd in een goed evenwicht te zijn!

Heeft u vragen omtrent de begeleiding van uw kind? Dan is daarvoor altijd de leerkracht het eerste aanspreekpunt!
Heeft u als nieuwe ouder vragen omtrent de onderwijsbehoeften van uw kind? Bespreek dit dan tijdens het intakegesprek of stel een vraag via het contactformulier.

Contact opnemen
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top