Schoolontwikkeling

Onderwijs is, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen, constant aan verandering onderhevig. De activiteiten ter verbetering van ons onderwijs staan vermeld in het schoolplan en jaarplan van de school.

De speerpunten voor schooljaar 2018-2019 zijn:

    • Verder uitwerken van de rekenleerlijnen, zodat de leerlingen aan hun eigen doelen kunnen werken.
    • Het vormgeven van Montessori-onderwijs anno 2018
    • Verder verbeteren van de professionele cultuur
    • bredere inzet van de ICT-mogelijkheden en uitbreiding daarvan