Schoolontwikkeling

Onderwijs is, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen, constant aan verandering onderhevig. De activiteiten ter verbetering van ons onderwijs staan vermeld in het schoolplan en jaarplan van de school.

De speerpunten voor schooljaar 2019-2020 zijn:

    • Verder uitwerken van de spelling leerlijnen, zodat de leerlingen aan hun eigen doelen kunnen werken.
    • Het vormgeven van Montessori-onderwijs anno 2019
    • Verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg
    • De lessen voor onze kinderen nog spannender, leuker en interessanter maken
    • Het verder uitwerken van ons MKC