Op deze pagina staan alle relevante protocollen en reglementen die op de Alphense Montessorischool worden gebruikt.

Pestprotocol

Gedragscode Social Media

Privacyreglement

Privacybeleid
Onze school gaat zorgvuldig om met leerlinggegevens waaronder beeldmateriaal waar kinderen op staan. Deze gegevens moeten kloppen en ze mogen alleen gebruikt worden wanneer dit het onderwijs aan onze leerlingen ten goede komt.
Daarom is voor onze school Privacybeleid ontwikkeld. Het bestaat o.a. uit een Privacyreglement.

Dit reglement:
• geeft ouders inzicht in welke leerlinggegevens we verzamelen en verwerken;
• laat zien welke bedrijven over onze leerlinggegevens kunnen beschikken en wat ze daarmee mogen doen;
• geeft aan hoe ouders wijzigingen kunnen aanbrengen in de aanwezige leerlinggegevens.

Daarnaast bieden we ouders de mogelijkheid om nu bezwaar te maken tegen het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren). Wilt u niet dat foto- of videomateriaal met daarop een of meerdere van uw kinderen staat wordt gebruikt op onze website, foto-albums, Facebook in de ouderapp of ander materiaal waarop onze school zich presenteert, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar directie@alphensemontessorischool.nl