21 augustus 2019

Studiedag 13 februari

Op woensdag 13 februari heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.

We gaan het als team o.a. hebben over ons rekenonderwijs en ons handelen n.a.v. toetsen. Binnen het rekenonderwijs gaan we het werken vanuit de doelen nog verder uitwerken, zodat de kinderen nog meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij willen onderwijs op maat bieden en dat betekent dat we de toetsen die wij afnemen als middel gebruiken om ons aanbod tegen het licht te houden en hoe dit bij de kinderen beklijft. Aan de hand van analyses worden er vervolgacties op individueel of groepsniveau uitgezet.