16 april 2021

30 en 31 januari 2020 Staking, alle kinderen vrij

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Onze school zal op 30 en 31 januari dicht zijn.

De staking roept dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. Wij als school steunen deze staking. 

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze – grotendeels eenmalige – investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!