01 oktober 2019

inschrijven 10-minuten gesprekken nieuw in de bouw c.q. school

Voor de kinderen die nieuw in de bouw c.q. school zijn, vinden er begin oktober gesprekken met de leid(st)ers plaats. Ouders van de betreffende kinderen worden op 1 oktober, via de mail, uitgenodigd om zich in te schrijven.