19 december 2019

17.15-18.45 Kerstviering

Vanaf 17.15 vindt onze jaarlijkse kerstviering weer plaats. Alle kinderen zijn om 12.30 vrij, zodat de uren van de kerstviering als lestijd beschouwd wordt. Wij verwachten alle kinderen om 17.15 op school voor een gezellig samenzijn.