Groepen

De school is een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Het leren van en met elkaar vinden wij erg belangrijk. Om deze reden zitten kinderen in heterogene groepen, die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Door het combineren van groepen kunnen kinderen meer van elkaar leren, worden ze uitgedaagd door de verschillende materialen, zijn ze een keer de oudste en jongste van een groep.

Bouwen

Op een Montessorischool zijn leerlingen daarom verdeeld over ‘bouwen’.

Groep 1/2 vormt de onderbouw

Groep 3/45 vormt de middenbouw

Groep 6/7/8 vormt de bovenbouw.

Schooljaar 2016/2017 heeft onze school 6 groepen, van iedere bouw zijn er 2 groepen.